Be kategorijos

Kaip atrodo alučio megėjas iš vidaus


Augantys Lietuvos vaikai

“Mes geriam prie paminklo laisvės kovotojams, bet mes patys tai už Lietuvą, va, vėliavėlių turim prisisiuvę ant kuprinės…“


Blaivininkų judėjimas tarpukario Lietuvoje

Publikuojame viename iš Lietuvos universitetų rašytą referatą “Blaivininkų judėjimas tarpukario Lietuvoje“.

 I Tarpukario Lietuva ir alkoholis

Norint tinkamai suvokti blaivybės organizacijų ir iniciatyvų veikos prasmę, būtina pastudijuoti 1918-1940 metų Lietuvos Respublikos situaciją alkoholio vartojimo, gamybos ir pardavinėjimo sferoje. Tada bus aišku, su kuo kovojo blaivininkai, kokios buvo sąlygos jiems tai daryti, kokios nuotaikos vyravo visuomenėje.

Alkoholinių gėrimų vienam gyventojui 1920 – 1940 m. buvo parduodama 2-3 kartus mažiau negu 1913 m. ir 10-11 kartų mažiau negu 1980 m. Visose apskrityse veikė blaivybės draugijos, buvo leidžiama įvairių knygėlių, smerkiančių alkoholikus, keletas periodinių leidinių, kovojama su naminės degtinės gamyba.

Lietuvos respubliką, pasak istorikų, galima vadinti vienu blaiviausiu tautos laikotarpiu per paskutiniuosius šimtmečius. Toks vertinimas įmanomas šiandien, nes žinoma vėlesnė tautos istorija. Pagaliau rimtai prabilta apie karą ir pokarį, Sibirą ir kolektyvizaciją, „rašalo“ upes  aštuntajame dešimtmetyje.

Lietuvos respublikoje veikė Valstybinis alkoholinių gėrimų gamybos ir pardavimo monopolis, kurį saugojo Akcijų ir finansinių monopolių įstatymas bei baudžiamasis statutas.

1918 – 1940 Lietuvoje būta ir kitų alkoholinių gėrimų šaltinių. Žmonės, ypač kaime, slapta varė naminę degtinę, raugė vyną bei darė alų. Dalį svaigalų į Lietuvą atveždavo kontrabandininkai. Miestuose pasitaikydavo ir narkomanų. Baudžiamojo statuto VII priede „Farmacija“ buvo numatytos šios bausmės: nemažiau kaip šeši mėnesiai paprasto kalėjimo arba bauda iki 10 000 lt. Arba abi bausmes kartu už narkotikų įvežimą, išvežimą, pirkimą, pardavimą ir laikymą. Narkotikus ir kitus stipriai veikiančius vaistus buvo galima atsivežti tik turint specialų leidimą.

(daugiau…)


Coca-cola siejama su moters mirtimi

Didelis kiekis išgerto gėrimo Coca-Cola buvo “lemiamas faktorius“, sukėlęs 30-metės moters iš Naujosios Zelandijos mirtį, rašo BBC.

Natasha Harris, kuri mirė prieš trejus metus sustojus širdžiai, per dieną išgerdavo po 10 litrų Coca-Cola gėrimo. Tai yra dvigubai didesnis kofeino ir 11 kartų didesnis cukraus kiekis už rekomenduojamą.

Coca-Cola teigia, jog nebuvo įrodyta, jog jų produktas prisidėjo prie Harris mirties. Jos šeima teigia, jog moteris turėjo priklausomybę nuo gazuoto gėrimo, o jo neišgėrus jai prasidėdavo traukuliai. Kolą ji gerdavo nuo pat ryto, o nuo ėduonies jai netgi buvo pašalinti dantys. Medicinos ekspertas Davidas Creras teigia, jog gėrimo vartojimas sukėlė širdies aritmiją – būseną, kuomet širdis plaka per greitai ar per lėtai. Creraras sako, kad išgėrus 10 litrų kolos, moters organizmas gaudavo net 1 kilogramą cukraus ir 970 miligramų kofeino. Jis teigia, kad Coca-Cola negali būti atsakinga už vartotojų, kurie išgeria didžiulį kiekį gėrimo, sveikatą.

Informacija pagal Neįtikėtini faktai


Palaikykime bendražygį

Vienas tautinio jaunimo judejimo aktyvistas, LTJS narys, kurį daug kas galbūt žino kaip anksčiau gan aktyviai pasisakiusį už “saikingą“ alkoholio vartojimą, nusprendė savo gyvenimą apvalyti nuo savęs nuodijimo. http://tautininkas.blogspot.com/2013/01/laikas-keistis.html Sveikiname Tomą žengus teisingą, bet tokioje aplinkoje labai sunkų žingsnį ir linkime stiprios valios ir blaivaus proto šiame išbandyme. 🙂


Video

Paskaita jaunimui apie alkoholį

Judėjimo “Būkime vieningi“ paskaita vaikų vasaros stovykloje. Sveikintina iniciatyva.


Patriotinis koncertas už permainas

Straight edge Lietuva laukia nesulaukia, kada atsiras nacionalistinių sXe grupių ir bus galima rengti antialkoholinius idėjinius koncertus. Tačiau kol yra kaip yra, lieka išeitis pasilinksminti nuleidžiant garą patriotiniuose koncertuose, kuriuose kaip žinom, mėgstama išgert kaip reikiant. Nors sXe manymu, kol koncertai patriotams bus svarbesni ir jiems bus skiriama daugiau dėmesio negu kasdieniam pasipriešnimui prieš tautą, baltąją žmoniją bei pasaulį žudantį žydišką marą, į kurio sistemą įsukti esame visi, jokių pokyčių nesulauksime, tačiau kaip bebūtų, kartais atsiplaiduoti koncerte, kad galva nesprogtų, tikrai sveika. Žinoma, turint omeny jog įmanoma pasitūsint, linksmai praleisti laiką ir be alkoholio, nors dėl draugų, įkyriai brukančių bokalą, šis laisvalaikis ganėtinai apkarsta kiekvienam NS sXe filosofija besivadovaujančiam blaivininkui.

Kaip bebūtų, siūlome apsilankyti tautiškai revoliucinių idėjų patriotiniame koncerte ir išbandyti pasilinksminti klausant geros muzikos, neprisiliuobiant. Tada kitą rytą bus galima prisiminti ką prisižadėjai draugams, kokios grupės apie ką dainavo, o ir galvos neskaudės dėl žūstančių smegenų ląstelių.


Antifa smogikas, kovinių būrių veteranas

Iš baro eik atsargiai, paskutinis tavo matytas vaizdas gali būti toks…


„Aš myliu Lietuvą“ dalyvius naktiniame klube išplūdo disidentė N.Sadūnaitė

Ką gi, jau startavo toks popsinis televizijos smegenaplovės šou “Aš myliu Lietuvą“. Bus matyti, ar tai bus masėms artimesnis bet teigiamas projektas, kuris skatins tautiškumą ir patriotizmą visuomenėje, ar tai baigsis eiliniais Radžių ir pupyčių šou, kuris nupigins ir išsityčios iš tautinių vertybių. O pradžia, kiek tenka matyt spaudoje, prasidėjo su tipiškomis patriotinėmis linksmybėmis… Kaip rašo diena.lt, vos įteikus Lietuvos mylėtojams Trispalvę, vakarą vainikuoti visi nuskubėjo kaip ir pridera tikriems patriotams – palėbauti. Deja, šventę sugadino disidentė, KGB kalėjimų ir tremties linksmybių prisisotinusi ir iki šiol stiprybės neprarandanti tautininkė Nijolė Sadūnaitė. Ji atėjusi pareiškė, kad Lietuvos nepriklausomybė buvo atkurta blaiviai, o ne su alkoholiu. „Mes mylėjom darbais. Per kalėjimus, lagerius, psichiatrines. Kažkada Suslovas pasakė: „Bus Lietuva, bet be lietuvių“. Dėl Tėvynes galima visko atsižadėti. O ypač alkoholio. Jei norite mylėti ir nugalėti, turite įrodyti tai darbais. Kitaip labai skysta ta meilė. Blaivūs, protingi ir išmintingi, o ne vis durnėjantys ir durnėjantys“ – savo požiūriu dalinosi N. Sadūnaitė.

Belieka tikėtis, kad išgirdę šio nenuilstančio žmogaus pasakojimą, būsimosios televizijos žvaigždutės, suprato gerb. sesers Sadūnaitės  mintį. Šios asmenybės tvirtumas ir teigiamas požiūris į gyvenimą bei išgyventa patirtis yra puikus pavyzdys kad tik dvasinis tvirtumas, blaivus gyvenimas, atsidavimas vertybėms ir neužgestantis tikėjimas jomis suteikia jėgų įveikti visas negandas. Tokie ir turėtų būti patriotai – tvirti, įveikę savo ydas, nuoseklūs savo vertybėse.


Eurotaryba atšventė “Tarptautinę dieną prieš homofobiją ir transfobiją“

Strasbūras, 2011 m. gegužės 17 d.
Europos Tarybos generalinis sekretorius Thorbjørnas Jaglandas Tarptautinės dienos prieš homofobiją ir transfobiją (TDPHT) proga pareiškė:

Europos Tarybos šalių vyriausybės pernai priėmė novatorišką rekomendaciją dėl kovos su seksualinės orientacijos bei lytinės tapatybės diskriminacija būdų.

Stambule Europos Tarybos Iškilių žmonių grupė neseniai pastebėjo, kad LGBT asmenys visoje Europoje susiduria su giliai įsišaknijusiais stereotipais, priešiškumu bei plačiai paplitusia diskriminacija. Buvo ypač pabrėžta, kad keliose Europos valstybėse yra pažeidžiamos jų teisės į susibūrimus bei išraišką.

Birželio 23 d. Žmogaus teisių komisaras Thomas Hammarbergas pristatys savo ataskaitą “Seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės diskriminacija Europoje“, kurioje bus pateikta sociojuridinė analizė, kurioje apžvelgiama žmogaus teisių situacija dėl LGBT asmenų šalyse-narėse. Remiantis šia ataskaita, antroje šių metų pusėje Europos Taryba pradės kurti projektą, skirtą kovoti su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės.

Europa prabilo. Mes matome problemas, žinome, kas yra negerai, ir žinome, ką reikia daryti. Kviečiu visus Europos piliečius, vyriausybes ir nacionalines žmogaus teisėmis besirūpinančias struktūras pereiti nuo diskusijų apie šį neatidėliotiną atvejį prie veiksmų, kurie padėtų tašką lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transvestitų diskriminacijai. Atėjo laikas mūsų idėjas pritaikyti praktiškai. Europa turi veikti.“ – sakė jis.

Generalinio sekretoriaus Thorbjørno Jaglando pareiškimas

Ilgai turbūt netruks sužinoti, kokių veiksmų imsis eurokomisarai, kad pritaikytų idėjas praktiškai. Gal lieps šeimose bent vienam vaikui pakeisti lytį?


Merkandėjos pranašystė

Didžiajame indų Epe „Mahabharata“, sukurtame maždaug prieš tris tūkstančius metų, yra užrašyta išminčiaus Merkandėjos pranašystė. Romualdo Grigo istoriosofinėje apybraižoje „Pralaimėjęs Kainas“ ji pateikiama kaip baisiausios pasaulyje ideologijos – komunizmo išpranašavimas. Tačiau, argi jūs čia nematote įžvalgų, tinkančių šių dienų žmogui, minkomam naujųjų “išlaisvintojų“?

Merkandėja, išminčius-atsiskyrėlis, karaliui Vaišampajanai pasakė:
„Aš tau papasakosiu apie tai, kas laukia pasaulio, kada stos juodosios dienos… Ateis laikas ir dcharma (universalusis pasaulėtvarkos įstatymas) tebus išsaugojęs tris ketvirtadalius savo jėgos. Ateis laikas dcharma sunyks iki pusės – kitą pusę sudarys savivalė. Tačiau ateis ir toks laikas, o tai bus jugos pabaiga, ir tada dcharmos beliks tik ketvirtadalis… O paskui – ir dar mažiau…
Su dcharmos sunykimu menkės žmonių sveikata, trumpės jų gyvenimas… Ilgainiui brachmanai ir kitos žmonių grupės dcharmą pripažins tik dėl akių – jie ims prekiauti visuotinės tvarkos įstatymu, tarsi kokia mėsa. Tie, kurie vadinami mokslininkais – nebeatskirs tiesos nuo netiesos.
Po pasaulį, pamiršusį dcharmą – aukščiausiąjį įstatymą, pasklis mlečichiai – bastūnų gaujos, viską sujaukdamos, naikindamos dukart gimusiuosius (indu epuose dukart gimusieji reiškia: pirmas žmogaus gimimas yra fizinis atsiradimas pasaulyje, o antrasis – kai jis suvokia nepriklausomai nuo žmogaus egistuojančią Visatos išmintį – absoliutą), praregėjusius tikrąja išmintimi…
Ir tada kairė ranka vogs iš dešinės rankos, ir taps taisykle atimti iš neturtingųjų, netgi iš daugiavaikių ir našlių… O žmonės godūs, pikti ir neprotingi, genami žemų aistrų įsivels į nesantaiką, sėjančią mirtį. Žmonės, pamiršę maldas, taps vagimis ir žmogžudžiais. Tėvas eis prieš sūnų, o sūnus – prieš tėvą, tėvažudystė bus ne tik nesuniekinama, bet ir iškeliama. Bus girtaujama neišsipagiriojant.
Tai ir bus jugos pabaiga.
Tuo laiku netgi mokytojai pagelbės tik už užstatą, o draugai ir giminaičiai sieks tik savos naudos. Visi žmonės savo prigimtimi taps įtariais vienas kitam ir žiauriais veiksmuose.
Išminčiais apsišaukę koneveiks tai, kas buvo vadinama Tiesa. Susitaikę su iškreiptais papročiais, su išsigimusia tvarka ir siekdami sau naudos, tvarkos sergėtojai taps nuolaidūs apgavikams.
Jugos pabaigoje drabužis taps nemielas kūnui, o valgis – skrandžiui. Merginų niekas nepirš, nes jos pačios ieškos jaunikių. Vyrų žmonos taps jų priešais.
Ateis valdovai-nemokšos, patys skelbdamiesi išmintingaisiais, bet visą dėmesį jie sutelks tarpusavio pjautynėms. Kalijugos pabaigoje suklestės karių kasta – jie jaus pasitenkinimą tik bausdami, jie pastoviai persekios kitaip galvojančius ir be jokios sielograužos jų kančioms, grobstys jų gerą.
Jugos pabaigoje medžiai, ištisi miškai bus naikinami be jokio reikalo, užtems saulės šviesa, ir augalai nebeduos normų vaisių.
O didysis Karaliau, sisijauks ne tik vėjai, bet ir žvaigždės savo keliuose ir baisiu reginiu išrodys dažni meteorų lietūs. Greta saulės suspindės kiti šeši šviesuliai ir jie visi kartu su triukšmu, svilins visą padangę.
Odidysis Karaliau, žiauriausiose kančiose praeis jugos pabaiga.
O paskui iš naujo vėl atgims pasaulis…
Pradėdamas nuo dukartgimusiųjų, praregėjusių tikrąja išmintimi. Likimas vėl taps palankus pasauliui. Ir Indira laiku siųs žemei lietų ir žmonių gyvenime vėl įsivyraus dora, skalsa ir gerovė.
Dukartgimusysis, kurio vardas Kalki Višnujašas, kartu su brachmanais išblaškys apgailėtinas mlečichių-bastūnų gaujas ir tada pasaulis pasitraukęs nuo visuotinos žūties, pradės naujos jugos pradžią…“


Kontrkultūra ir Bilderbergas

Atviras, nors ir nepaskelbtas kultūrinis karas prieš Amerikos jaunimą iš tiesų prasidėjo 1967 metais, kai siekdamas savo tikslų Bilderbergo klubas pradėjo organizuoti koncertus atvirame ore. Dėk šio slapto ginklo, jam pavyko pritraukti daugiau kaip 4 mln paauglių į taip vadinamus „festivalius“. To nesuvokdami, jauni žmonės tapo puikiai suplanuoto eksperimento su masišku narkotikų panaudojimu, aukomis (1). Tokie haliucogenai kaip metilendioksamfetaminas, fenciklidinas, dimetiltriptaminas, LSD-25 (lizergino rūgšties diatilamidas) kurio naudojimą propagavo „Bitlai“ (2), buvo laisvai platinami koncertų metu. Praeis visai nedaug laiko ir 50 mln žmonių, aplankiusių šiuos koncertus (tada jiems buvo nuo 10 iki 25 metų amžiaus) sugrįš namo, tapę naujosios narkotikų kultūros pasiuntiniais. Kultūros, kuri galiausia buvo pavadinta niu-eidžu. Haliucogeniniai narkotikai yra psichotomimetiški, t.y. imituojantys tam tikrus psichozės bruožus. Po jų pavartojimo bet kuris žmogus gali laikinai įgyti psichozės, tame tarpe šizofrenijos simptomus. Dauguma iš vartojusių haliucogenus patyrė asmenybės pasikeitimus, kas sukėlė suvokimo pažeidimus.

Sąmoningas LSD naudojimas ir kontroliuojama aplinka, kurią narkotikas lėmė, buvo neatsitiktiniai, o numatyti. Tavistokas turėjo pilną kompleksą tyrimų apie ryšių tarp smegenų ir elgesio pokyčius, kuriuos sukelia haliucogeniniai narkotikai. Vėliau duomenys, gauti šio tyrimo metu, buvo panaudoti MTV ir radijo stotyse, kurios transliavo muzikos kūrinius, tapusius klasika – 15-20 metų senumo hitus, orientuodamos į juos suaugusią publiką. Atlikti tyrimai patvirtino, kad muzikinis kūrinys, susijęs su ankstyvuoju žmogaus gyvenimo laikotarpiu ir išgirstas jau suaugus, gali sukelti prisiminimus i asociacijas su vaikyste ir jaunyste. Kai žmogus vėl girdi tą ar aną dainą, jo sąmonėje iškyla konkretūs prisiminimai, sukeldami pojūtį, kad jis persikėlė į ankstesnius laikus. Šis mechanizmas identiškas veikimui narkotikų, kurie perkelia mus į kitą realybę.

Skaityti visą straipsnį…

Nepaisant pasitaikančių lepsusų, skatinančių apie visą rašinį galvot kaip apie paranojinę tragikomedišką pasakėlę, jeigu atsirinkus normalią infromaciją nuo šlamšto, įdomių dalykų galima rasti…


ESSRS vėl puola gamtą

Jevrosąjūzinis globalistų būrelis užsimojo maišyt rases ne tik tarp žmonių, bet ir visapusiškai visur kur. Štai, už ESSRS paramą pinigus išgrobstę, atsiprašau, įsisavinę valdininkai mūsų mažam miestuke Marijampolėje ėmėsi naikint parkus – paskelbė karą vietiniams medžiams, kuriuos išpjaustę prisodins atvežtinių, “egzotiškų“. Taip skelbia delfio bandymo pasirodyt labai “ekologišku“ naujienų puslapis. Aišku, viena yra visokių negirdėtų maistinių kultūrų atvežimas, kurios ilgainiui labai praverčia ir tampa įsprastinių patiekalų sudetinėm dalimis, kaip bulvės ir taip toliau, tačiau kam mums niokot parkus ir sodint kažkokius neregėtus augalus?

Taigi, “įvairovės“ diegėjai šį kartą nusitaikė ir į augmeniją. Ot tai įvairovės bus, kai bet kur nuvažiavus rasi tuos pačius augalus, visokius kokius nori, tuos pačius žmones, ir juodus ir baltus ir geltonus, tiesiog vaivorykščių pasaulis…


Pasyvus rūkymas didina riziką pagimdyti negyvą naujagimį

Nėščios moterys, kurios gyvena ar dirba kartu su rūkančiais asmenimis, turi nežymiai padidėjusią riziką pagimdyti negyvą naujagimį, rašoma internetiniame žurnale „An International Journal of Obstetrics and Gynecology“.

Ištyrus 12 tūkst. nėščiųjų nustatyta, kad 11 proc. jų pasyviai rūkė. Tarp pasyviai rūkančių negyvus naujagimius pagimdė 0,83 proc. nėščiųjų, o pasyviai nerūkančios – 0,37 proc. Pasyviai rūkančios pagimdo vidutiniškai 54 gramais ir 0,24 centimetro mažesnius naujagimius.

Mednews.lt


Untaniuko nuotykiai, arba kuo pavirto lietuviškas kaimas

Lietuvybės židiniu visada buvęs kaimas, kažkada atrodė taip:

Dabar jis atrodo taip:

Ar kaimas ir vėl išgelbės Lietuvą?


Kauno apskrityje vyrai dažniausiai apsinuodijo alkoholiu, moterys – medikamentais

Kauno visuomenės sveikatos centras 2010 m. užregistravo 392 pranešimus apie apsinuodijimo atvejus iš Kauno apskrities sveikatos priežiūros įstaigų. Atlikus apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimą, buvo nustatyta, kad vyrai dažniausiai apsinuodijo alkoholiu (29 proc.) ir medikamentais (23 proc.), moterys ir vaikai – medikamentais (atitinkamai 57 ir 42 proc.).

Skaityti toliau…


Pašėlkim

Kad nebūt taip liūdna, siūlome pasižiūrėti kaip pasikeitė mūsų pop scenos lygis penkiolikos metų bėgyje. Dainuška gal ir dviprasmiška, tačiau turbūt pralinksmins tiek draugą blaivininką, tiek draugą pijokėlį. ;D

Žvaigždūnai kaip matom ir tais laikais jau išmanė kultūringo gėrimo ypatumus.


Patriote, nuveik gerą darbą vardan savo tautos!

Yra daug darbų, kuriuos reikia nuveikti Tėvynei, yra daug darbų, kurių laukia tauta. Štai internetiniuose kanaluose galima rasti skelbimą apie LTJS rengiamą neatlygintinos kraujo donorystės akciją. Siūlome prisijungti ir padėti savo tautiečiams realiu, daug laiko neatimančiu ir nesunkiu geru darbu – galbūt tavo kraujas išgelbės gyvybę.
Būk aktyvus, prisidėk ir palaikyk šią akciją!


Su Nepriklausomybės diena!

Štai ir sulaukėme dar vienos Kovo 11-tosios. Dienos, kai prisimename tėvų ir senelių iškovotą laisvę, nepriklausomybę. Prisimename, nes šiandien jos ne tiek jau ir likę. Tačiau šią dieną verta paminėti garsiai, priminti apie niekada neužgesiantį Lietuvos nepriklausomybės siekį, atkreipti visuomenės dėmesį į šiandienos mūsų “nepriklausomybės“ problemas. Šiandien dėmesys nukreiptas į lietuvybės idėją, į patriotinį judėjimą – pasakykime ką galvojame, pasakykime ko siekiame.
Ir žinoma, atšvęskime ir paminėkime šią svarbią ir džiugią mūsų tautai ir valstybei datą – su Kovo 11-tąja, patriotai!
Redo Vilimo/BFL nuotr.


Lenkų autonominė respublika. O ką veiksi tu?

Na ką, internete prasidėjo vajus dėlartėjančio didžiojo patriotizmo pliūpsnio – patriotiško koncerto kovo viduryje, į kurį privalu atvykti kiekvienam save gerbiančiam patriotui. Taigi, kol yra renkami pinigai, samdomi autobusai, susikeitinėjama darbe, perkami bilietai ir kitaip verčiamasi per galvą, kad tik sudalyvauti šiame nuostabiame renginyje, sXe siūlo dar kartą pabusti iš iliuzijų pasaulio, apie “galingą judėjimą“ apvainikuojančias eitynes per miestą ir alaus paliurlinimą koncerte ir atkreipti dėmesį į vieną įdomų faktelį.

Kaip žinia, šį savaitgalį vyksta rinkimai į savivaldybių tarybas. Na, ir tam, kad nebūtų daromos nesamonės, klastojami ir perkami balsai, rinkimus stebi savanoriai, vadinami rinkimų stebėtojais. Taigi, pažiūrėkime į Vilniaus rajono apylinkę, kurioje, kaip žinome, vyksta spartus Lenkų autonominės respublikos kūrimas. Atkreipkite dėmesį, į stebėtojus, kurie turėtų prižiūrėti, kad rinkimuose viskas būtų tvarkinga ir gražu. Kaip žinia, lenkų mažuma siekia šį regioną paversti savo autonomine respublika. Na, ir su tokiais stebėtojais, jiems įsitvirtinti valdžioje bus labai nesunku:

http://www.vrk.lt/rinkimai/409_lt/Apygardos/Apygarda7149/StebetojaiApygardos7149.html

Na, ir jeigu tūkstantinė minia ėjikų iš taško A į tašką B, būtų susirašiusi realiam darbui – rinkimų stebėjimui Vilniaus rajone, mes būtumėme padarę labai svarbų darbą, nes apie skaidrius rinkimus ten nė kalbos nėra…

Mes švaistome savo jėgas, vaikomės tik tralivali, gyvename iliuzijų pasaulyje, kokie mes galingi ir nerealūs, o Vilniaus rajone tyliai ir ramiai vyksta autonominės respublikos statyba, su lietuviškų mokyklų dusinimu, gyventojų lenkinimu, lietuvybės niekinimu. Bet ką aš čia…

Kaip skaičiau viename komentare “koncerte sudalyvauti yra kiekvieno patrioto pareiga…“ PAREIGA! Vykdykime pareigą Tėvynei.