Bendraminčiai

Apie alkoholį, tabaką, narkotikus, tvirkinimą ir globalinę politiką

sXe Lietuva pateikia medžiagą, paruoštą pagal Novosibirsko Humanitarinio-ekologinio instituto profesoriaus Vladimiro Ždanovo paskaitų ir susitikimų su klausytojais (2004 m.)vaizdo įrašus. Tekstuose rasite intarpų tarp žvaigždučių – tai duomenys apie Lietuvą ir paskaitų medžiagą surinkusiųjų komentarai. Visa tai paruošė ne sXe Lietuva komanda, tačiau esame dėkingi autoriams.

Tinklaraščio skaitytojams, kad nebūtų visko per daug, pateiksime po atskirą konspektą iš V. Ždanovo paskaitų pagal temą kas kiek laiko. Dabar supažindiname su V. Ždanovo asmenybe ir veikla, štai jo prisistatymas.

(daugiau…)


Šalin tingumą – veik!

Raginame visus tuos, kurie norėtų prisidėti prie tikro darbo už tautiškumo prikėlimą, jungtis prie naujai kuriamos partijos. Kaip žinia, partijai reikia didelio kiekio žmonių, todėl kviečiame prisidėti bent “dėl skaičiaus“, jeigu turite svarbesnių darbų.  Laikas atsakyti į klausimą “ką aš padariau dėl Tautos išlikimo?“

LIETUVIŲ TAUTININKŲ SĄJŪDŽIO
INICIATYVINĖS GRUPĖS DEKLARACIJA
2011-02-01
Vilnius
Jungiami dorovės, tautiškumo, patriotizmo idealų;
Regėdami Tautos, Tėvynės, Valstybės krizę;
Ilgus dešimtmečius siekę suvienyti įvairias tautines jėgas;
Nuosekliai sekdami teigiamiausiais istoriniais patriotizmo pavyzdžiais Lietuvoje ir užsienyje;
Atsiliepdami į šiandieninius iššūkius, pasirengę dirbti Lietuvių Tautos ir Lietuvos Valstybės ateičiai

Steigiame lietuvišką tautinę partiją – Lietuvių Tautininkų Sąjūdį (LTS).

LTS tikslai – doras žmogus, garbinga šeima, gyvybinga Lietuvių Tauta, lietuviška Lietuvos Valstybė, darni visuomenė, sveika gamta, lietuviškos kultūros ir ekonomikos plėtra, Lietuvos teisės viršenybė, demokratijos branda, nacionalinės geopolitikos perspektyvos.

LTS uždaviniai:
Politikos, teisės, švietimo ir žiniasklaidos keliais ugdyti dorą žmogų;
Stiprinti šeimos instituciją, grįstą vyro ir moters santuoka, gerinti sąlygas gimstamumui;
Skatinti tautinę savimonę ir tautinį orumą;
Siekti socialinės darnos;
Saugoti ir globoti gamtą;
Puoselėti lietuvišką kultūrą ir ekonomiką;
Įtvirtinti Lietuvos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų viršenybę Lietuvos teritorijoje;
Plėtoti savivaldą, referendumų teises ir galimybes, įvesti prisiekusiųjų teismo instituciją, optimizuoti biurokratinį aparatą;
Remti lietuvybę etninėse žemėse;
Inicijuoti dialogus su įvairių šalių tautinėmis jėgomis, siekiant apginti tautų apsisprendimo teises bei tautinių valstybių idealus.

Įgyvendindami šiuos tikslus ir uždavinius esame pasirengę pilietinėms akcijoms, diskusijoms, rinkimams, dalyvavimui politinėse institucijose, teisės aktų iniciatyvoms, administraciniams darbams. Partinėje veikloje įsipareigojame remtis ištikimybės ir brolybės principais, virš jų iškeldami tik moralinius ir ideologinius kriterijus. Mūsų šūkis – Už lietuvišką Lietuvą!

Lietuvių Tautininkų Sąjūdžio iniciatyvinė grupė:
Simas Baskas
Ričardas Čekutis
Tadas Dapšys
Pranas Kavaliauskas
Marius Kundrotas
Julius Panka
Dalius Rupeika
Tomas Skorupskis
Skirmantas Šalučka

Netaškyk savo ptencialo, geriau prisidėk prie kovos! Reikiamą informaciją rasite svetainėje www.tautos-balsas.lt


Iš Liongino Baliukevičiaus – Dzūko dienoraščio

“Grįžo Vanagas iš Šarūno rinktinės. Vaizdas joje, Kariūno dėka, visiškai pasikeitė. Jau nebėra to įsisenėjusio girtavimo “tradicijų“. Pavyzdžiui, ištisa tėvūnija, kuriai vadovauja Kalnius, visiškai negeria. Ilgos kovos ir karštuosius nutrūktasprandžius nuramino. Vyrai pamatė, kad girtavimas veda į pražūtį… Tokia pažanga žinoma, verta džiaugtis. Mūsų jėga glūdi mūsų sielose, mūsų širdyse, bet ne ginkluose“Kaip manai, ką jie veikdavo penktadieniais?


“Kolovrat“ užimama pozicija

Latrams, klausantiems vokiečių Sleipnir, jau parodėme, kokios pozicijos laikosi ši legendinė nacionalistų grupė. Keliaujam toliau. Keliaujam į Rusiją. Kolovrat – neabejotinai žinomiausia RAC grupė iš slaviškų šalių, vadinama slaviškaisiais “Screwdriver“. Žinoma, šios grupės klausoma ir Lietuvoje. Apeidami tokius legendinius gabalus kaip “Pravij skinhead“, “Blood of patriots“ ar “Geroji ROA“, pažiūrėkime kokios pozicijos šie radikalai laikosi nacionalistų girtavimo klausimu.

(daugiau…)


Vydūnas: dvasia alkoholio stiklinėje?

Nors dvasinė kultūra šiais laikais yra išdrąskyta, sutrypta ir išprievartauta, ir mūsų didis filosofas Vydūnas retam bėra autoritetas, tačiau siūlom paskaityti ištrauką iš Vydūno minčių apie alkoholio vartojimą.

“KUR JŲJŲ DVASIA

Kartą buvau draugijoje tam tikrų žmonių: teisėjų, gydytojų, mokytojų, kunigų. Atlikęs bendro savo darbo dalį, vienas jųjų pasakė: „Reiks dabar stiprinti dvasią“. Visi tai suprato. Buvome viešbutyje. Manė tasai žmogus, kad reikia dabar ko nors išgerti. Pažvelgęs į mane, paklausė: „O ko jūs liepsite atnešti?“ Atsakiau: „Mano dvasia savaime stipri ir be gėralo“. Nuėjo jisai ir grįžo su pilnu stiklu. Bet buvo suerzintas. Sakė, norėdamas mane pašiepti: „Tai čia turiu dabar dvasios!“ Kiti juokėsi. Sakiau: „Mano dvasia manyje“. Naujas juoksmas. Ir minėtas žmogus buvo dabar tikrai įtūžęs. Suriko: „Ar tai manote – aš neturįs dvasios?“ – „Manau, kad man nėra reikalinga tos dvasios, kuri gėrale!“ – „Bet jūs savo žodžiais į mane taikėte!“ Vėl juoksmas. Ir mano priešas, staiga nutilęs, atsisėdo prie kitų ir stiprino savo dvasią.

Bet jis buvo teisybę pasakęs. Gėrale yra dvasia. Ir ji, įpilta į gerklę, ima ir pavergia žmogaus dvasią. Tūliems tai kaip tik tinka. Turi būti, jie yra tokie vergai, kad neiškenčia nebūdami pavergiami. Dargi tiki esą tad stiprinami. (…)

Žmogaus dvasia nedidėja ir nestiprėja apsisunkindama kitomis „dvasiomis“. Galingiausia ji visuomet yra viena būdama blaiviame kūne.“

„Jaunimas“ (1913, vasario nr., p. 13-15)
Blaivi Tauta


Blaivus gyvenimo būdas – iššūkis šiuolaikinei visuomenei

Trumpa ištrauka iš Aurelijaus Verygos paskaitos. Kasdienybės pastabos.


Blaivybė ar kultūringas gėrimas?

Yra du, vienas kitą neigiantys, kovos su alkoholiu metodai. Pirmas – tai kova už blaivybę. Tuo užsiima mokslas, vadinamas sobriologija (sobrio lot. – išblaivyti) – mokslas apie blaivybę. Yra ir kitas metodas, kuris vadinamas kova su girtuoklyste ir alkoholizmu. Dar kitaip jis vadinamas kultūringo ir saikingo alkoholio vartojimo teorija. Aiškinomės, iš kur kilo blaivybės teorija. Blaivybę propagavo žymiausi Rusijos mokslininkai, rašytojai ir mąstytojai – F. Dostojevskis, L. Tolstojus, akademikai Pavlov, Bechterev, Uglov.

(daugiau…)


Balsuok už blaivius patriotus

Artėja rinkimai į savivaldybių tarybas, todėl norėtumėme patarti rinktis patriotiškus ir savo tautos degradacijai besipriešinančius žmones. Be jokios abejonės, palaikome partiją “Jaunoji Lietuva“, kuri savo rinkiminėje programoje pasižadėjo:

# Alkoholio pardavimo „taškų“ kontrolė, darbo laiko ribojimas, šalia mokyklų stovinčių alkoholinių kioskų iškeldinimas;

Stebėdami Kauno vicemero postą užimančio Stanislovo Buškevičiaus kovą su alkomafija, turime pagrindo manyti, kad pažadai bus vykdomi. Viską puikiai iliustruoja rinkiminiai šūkiai, pasisakantys prieš visuomenėje vešinčias piktžaizdes.

(daugiau…)


Antsiuvas

https://i0.wp.com/www.antsiuvas.lt/images/publicSales/Thumbnail/straigt%20adge%20xx.jpg

Nustebome radę: http://www.antsiuvas.lt/index.php?gallery%2FpublicSales%2FshowStripe%2F16


Rytui

https://i1.wp.com/1311.iz.piccy.info.nyud.net/i2/11/13/df4d3ae827e54bfb5c6794d4d52d.jpeg


Sleipnir’ų gabaliukas

Viena populiariausių Vokietijos nacionalistų grupių Sleipnir, turi tokį gabaliuką.

Keletas kitų Sleipnir gabalų: Rebellion, Wir geben niemals auf, koveris Snow fell.


Karingas klipukas


Slaptoji alkoholio valdžia

Publikuojamas straipsnis iš www.tiesa.ucoz.net

Mūsų visuomenėje egzistuoja nuomonė, kad alus – tai „tradicija“, energijos ir linksmybių šaltinis, pasisekimas gyvenime, sporte, – todėl dauguma žmonių be alaus neapsieina.

Mes gauname įvairios informacijos (kartais net iš medicininių šaltinių) apie tai, kad alaus mielės tai – gausus maisto medžiagų šaltinis, kad alus – „nekenksmingas“, kad jį galima gerti nėščioms ir maitinančioms moterims, kad galima duoti šaukštą alaus kūdikiams (!), kad geriau miegotų!

Šiuolaikinis mokslas formuoja žmonėms fragmentinį „kaleidoskopinį“ suvokimą, kad žmogus susideda iš atskirų organų. Iš to ir atsiranda rekomendacijos „išgert alaus apetitui“ arba „išgert degtinės opos gydymui“. Tokie žmonės su „kaleidoskopiniu idiotizmu“, laikinai pagerinus veiklą kažkokio vieno organo, naikina dešimtis kitų organų, smegenų struktūrą, o taip pat ir psichiką – žudo apskritai visą organizmą! Žmogus – ištisas, vientisas organizmas, kuris turi sąmonę ir sielą. (daugiau…)


Aukštyn nerasi – Alkoholis griauna


Didžių žmonių mintys

„Tik blaivioms tautoms aušta laiminga ateitis. Tik tokios žengia žmoniškumo taku.“ – Vydūnas
„Niekada negerkite ir nerūkykite, antraip visos kitos gyvenimo tobulinimo rekomendacijos netenka prasmės.“ – F. Uglovas
„Girtavimas – savanoriška beprotybė.“ – Aristotelis
„Joks kūnas negali būti toks stiprus, kad vynas jam nepakenktų.“ – Plutarchas
„Gerdami už kitų sveikatą mes gadiname savąją.“ – D. Džeromas
„Alkoholizmas ir nusikaltimai – du tampriai susieti visuomeninio gyvenimo reiškiniai.“ – I. Merževskis
„Ir civilizuoti žmonės būdami girti praranda žmogišką pavidalą.“ – Ž. Vernas
„Kaip nėra žmogaus organizme nei vieno organo, kurio nepažeistų alkoholio vartojimas, taip nėra nei vienos visuomenės gyvenimo srities, kuriai nekenktų girtuoklystė ir alkoholizmas.“ – F. Uglovas
„Iš visų ydų girtuoklystė yra labiausiai nesuderinama su dvasios didybe.“ – V. Skotas
„Alkoholis atneša visai žmonijai žymiai daugiau nelaimių, nei džiaugsmo, nors ir geriamas jis dėl džiaugsmo. Kiek talentingų ir stiprių žmonių žuvo ir tebežūsta dėl jo!“ – I. Pavlovas
„Žmonės įleidžia į save priešą (alkoholį), kuris pavagia jų smegenis.“ – V. Šekspyras
„Žmonių, kurie pražudė patys save yra žymiai daugiau nei tų, kuriuos pražudė kiti.“ – D. Lebokas
„Liūdesys gali būti įveiktas įvairiais būdais, išskyrus girtuoklystę.“ – S. Džonsonas
„Visa Lietuvos nepriklausomybė nieko nereiškia, kad didis jos žmonių skaičius alkoholiui vergauja.“ – Vydūnas
„Sąmoningai veiklai reikalingas aiškumas ir minties subtilumas, o ne slopinimas kvaišalų pagalba.“ – L. Tolstojus
„Alkoholis atneša džiaugsmą ir nelaimę. Džiaugsmą – iliuzinį, o nelaimę – tikrą.“ – A. Melnikovas
„Iš mėgėjų sužlugti lengviausiai atpažįstami girtuokliai.“ – D. Brande
„Meskite rūkyti…dabar! Pradėkite laikytis dietos…tučtuojau! Liaukitės girtavę…šią akimirką! Štai taip jūs turėtumėte susidoroti su problemomis…tuojau pat imtis veiksmų! Veikti! Juk tai taip paprasta…veikite!“ – B. Franklinas

Paimta iš http://blaivitauta.lt/


Kaimynų gudų sxe