Blaivi mintis

Vydūnas: dvasia alkoholio stiklinėje?

Nors dvasinė kultūra šiais laikais yra išdrąskyta, sutrypta ir išprievartauta, ir mūsų didis filosofas Vydūnas retam bėra autoritetas, tačiau siūlom paskaityti ištrauką iš Vydūno minčių apie alkoholio vartojimą.

“KUR JŲJŲ DVASIA

Kartą buvau draugijoje tam tikrų žmonių: teisėjų, gydytojų, mokytojų, kunigų. Atlikęs bendro savo darbo dalį, vienas jųjų pasakė: „Reiks dabar stiprinti dvasią“. Visi tai suprato. Buvome viešbutyje. Manė tasai žmogus, kad reikia dabar ko nors išgerti. Pažvelgęs į mane, paklausė: „O ko jūs liepsite atnešti?“ Atsakiau: „Mano dvasia savaime stipri ir be gėralo“. Nuėjo jisai ir grįžo su pilnu stiklu. Bet buvo suerzintas. Sakė, norėdamas mane pašiepti: „Tai čia turiu dabar dvasios!“ Kiti juokėsi. Sakiau: „Mano dvasia manyje“. Naujas juoksmas. Ir minėtas žmogus buvo dabar tikrai įtūžęs. Suriko: „Ar tai manote – aš neturįs dvasios?“ – „Manau, kad man nėra reikalinga tos dvasios, kuri gėrale!“ – „Bet jūs savo žodžiais į mane taikėte!“ Vėl juoksmas. Ir mano priešas, staiga nutilęs, atsisėdo prie kitų ir stiprino savo dvasią.

Bet jis buvo teisybę pasakęs. Gėrale yra dvasia. Ir ji, įpilta į gerklę, ima ir pavergia žmogaus dvasią. Tūliems tai kaip tik tinka. Turi būti, jie yra tokie vergai, kad neiškenčia nebūdami pavergiami. Dargi tiki esą tad stiprinami. (…)

Žmogaus dvasia nedidėja ir nestiprėja apsisunkindama kitomis „dvasiomis“. Galingiausia ji visuomet yra viena būdama blaiviame kūne.“

„Jaunimas“ (1913, vasario nr., p. 13-15)
Blaivi Tauta


Blaivus gyvenimo būdas – iššūkis šiuolaikinei visuomenei

Trumpa ištrauka iš Aurelijaus Verygos paskaitos. Kasdienybės pastabos.


Blaivybė ar kultūringas gėrimas?

Yra du, vienas kitą neigiantys, kovos su alkoholiu metodai. Pirmas – tai kova už blaivybę. Tuo užsiima mokslas, vadinamas sobriologija (sobrio lot. – išblaivyti) – mokslas apie blaivybę. Yra ir kitas metodas, kuris vadinamas kova su girtuoklyste ir alkoholizmu. Dar kitaip jis vadinamas kultūringo ir saikingo alkoholio vartojimo teorija. Aiškinomės, iš kur kilo blaivybės teorija. Blaivybę propagavo žymiausi Rusijos mokslininkai, rašytojai ir mąstytojai – F. Dostojevskis, L. Tolstojus, akademikai Pavlov, Bechterev, Uglov.

(daugiau…)


Balsuok už blaivius patriotus

Artėja rinkimai į savivaldybių tarybas, todėl norėtumėme patarti rinktis patriotiškus ir savo tautos degradacijai besipriešinančius žmones. Be jokios abejonės, palaikome partiją “Jaunoji Lietuva“, kuri savo rinkiminėje programoje pasižadėjo:

# Alkoholio pardavimo „taškų“ kontrolė, darbo laiko ribojimas, šalia mokyklų stovinčių alkoholinių kioskų iškeldinimas;

Stebėdami Kauno vicemero postą užimančio Stanislovo Buškevičiaus kovą su alkomafija, turime pagrindo manyti, kad pažadai bus vykdomi. Viską puikiai iliustruoja rinkiminiai šūkiai, pasisakantys prieš visuomenėje vešinčias piktžaizdes.

(daugiau…)


Antsiuvas

https://i0.wp.com/www.antsiuvas.lt/images/publicSales/Thumbnail/straigt%20adge%20xx.jpg

Nustebome radę: http://www.antsiuvas.lt/index.php?gallery%2FpublicSales%2FshowStripe%2F16


Metas pabusti!

Kol patriotai kovoja už Tėvynę labai savotiškais būdais – koncertuose sukdamiesi “vienybės rateliuose“ ir dainuodami kokie gi mes visi dideli tautos gynėjai, pasaulyje vis tiek nesiliauja vykti dalykai, kuriuos, rodos daugelis kaip suvokiame. Tačiau kažkodėl šiandien visi įsitikinę, kad už Tėvynę reikia būtinai mirti, įrodant savo patriotizmu degančią meilę, ir laukia nesulaukia tos paskutinės valandos, kurią jie atstovės už savo tautą, ir “garbingai mirs kovoję iki galo“.

Gal jau laikas atsibusti? “Mirti už Tėvynę“ visada atsiras laiko ir galimybių, tačiau išdrįsk dėl jos gyventi! Jau šiandien turime daugybę problemų savo tautoje, netolimoje ateityje jų ateist dar daugiau,  tai pradėkim jas spręsti, ruoškimės ateities negandoms (kurios jau vyksta kitose EUCCP valstybėse) būkim aktyvūs! Išsivalykim savo kūnus ir protus nuo visokio šlamšto, būkim stiprūs, nes tik tokie galėsim atlaikyti ir vėl atsiaučiantiems vėjams iš rytų, ar  vakarų.


Rytui

https://i1.wp.com/1311.iz.piccy.info.nyud.net/i2/11/13/df4d3ae827e54bfb5c6794d4d52d.jpeg


Sleipnir’ų gabaliukas

Viena populiariausių Vokietijos nacionalistų grupių Sleipnir, turi tokį gabaliuką.

Keletas kitų Sleipnir gabalų: Rebellion, Wir geben niemals auf, koveris Snow fell.


Girtuoklis ir Tėvynė

girt


14/88

Liberastai ir šiaip nežinantys mano, kad 88 einantys garsiosios koduotės 14/88 pabaigoje reiškia… na patys žinote. Tačiau kaip 14 reiškia tokio Deivido Leino suformuluotus “14 words“ http://en.wikipedia.org/wiki/Fourteen_Words

taip 88 reiškia to pačio Deivido Leino suformuluotus 88-uonis baltojo žmogaus gyvenimo principus: http://en.wikipedia.org/wiki/88_Precepts

Štai paskutinis iš principų (likusius lengvai rasite per google)

88. These are sure signs of a sick or dying Nation. If you see any of them, your guardians are committing
treason.
• Mixing and destruction of the founding race;
• Destruction of the family units;
• Oppressive taxation;
• Corruption of the Law;
• Terror and suppression against those who warn of the Nation’s error;
Immorality: drugs, drunkenness, etc.;
• Infanticide (now called abortion);
• Destruction of the currency (inflation or usury);
• Aliens in the land, alien culture;
• Materialism;
• Foreign wars;
• Guardians (leaders) who pursue wealth or glory;
• Homosexuality;
• Religion not based on Natural Law.


Rasė

Alkolis yra vienas tų svarbių faktorių, kurie veikia ir rasės sudėties pasikeitimą. Žydų tautos tvirtumą reikia dalinai aiškinti jų neprilinkimu prie alkoholio. Yra žinoma, kad degtinė prisideda laukinėms tautoms žūti. Europos rasių fiziška ir psichiška sveikata bei jos pastovumas, pareis ir nuo to, kiek jinai vartos alkolio.

“Alkolis ir padermė“ 1927 m.

Nepraėjo nei šimtas metų, o liūdniausos prognozės jau arti tiesios… White power, ar kaip ten…


Aukštyn nerasi – Alkoholis griauna


Didžių žmonių mintys

„Tik blaivioms tautoms aušta laiminga ateitis. Tik tokios žengia žmoniškumo taku.“ – Vydūnas
„Niekada negerkite ir nerūkykite, antraip visos kitos gyvenimo tobulinimo rekomendacijos netenka prasmės.“ – F. Uglovas
„Girtavimas – savanoriška beprotybė.“ – Aristotelis
„Joks kūnas negali būti toks stiprus, kad vynas jam nepakenktų.“ – Plutarchas
„Gerdami už kitų sveikatą mes gadiname savąją.“ – D. Džeromas
„Alkoholizmas ir nusikaltimai – du tampriai susieti visuomeninio gyvenimo reiškiniai.“ – I. Merževskis
„Ir civilizuoti žmonės būdami girti praranda žmogišką pavidalą.“ – Ž. Vernas
„Kaip nėra žmogaus organizme nei vieno organo, kurio nepažeistų alkoholio vartojimas, taip nėra nei vienos visuomenės gyvenimo srities, kuriai nekenktų girtuoklystė ir alkoholizmas.“ – F. Uglovas
„Iš visų ydų girtuoklystė yra labiausiai nesuderinama su dvasios didybe.“ – V. Skotas
„Alkoholis atneša visai žmonijai žymiai daugiau nelaimių, nei džiaugsmo, nors ir geriamas jis dėl džiaugsmo. Kiek talentingų ir stiprių žmonių žuvo ir tebežūsta dėl jo!“ – I. Pavlovas
„Žmonės įleidžia į save priešą (alkoholį), kuris pavagia jų smegenis.“ – V. Šekspyras
„Žmonių, kurie pražudė patys save yra žymiai daugiau nei tų, kuriuos pražudė kiti.“ – D. Lebokas
„Liūdesys gali būti įveiktas įvairiais būdais, išskyrus girtuoklystę.“ – S. Džonsonas
„Visa Lietuvos nepriklausomybė nieko nereiškia, kad didis jos žmonių skaičius alkoholiui vergauja.“ – Vydūnas
„Sąmoningai veiklai reikalingas aiškumas ir minties subtilumas, o ne slopinimas kvaišalų pagalba.“ – L. Tolstojus
„Alkoholis atneša džiaugsmą ir nelaimę. Džiaugsmą – iliuzinį, o nelaimę – tikrą.“ – A. Melnikovas
„Iš mėgėjų sužlugti lengviausiai atpažįstami girtuokliai.“ – D. Brande
„Meskite rūkyti…dabar! Pradėkite laikytis dietos…tučtuojau! Liaukitės girtavę…šią akimirką! Štai taip jūs turėtumėte susidoroti su problemomis…tuojau pat imtis veiksmų! Veikti! Juk tai taip paprasta…veikite!“ – B. Franklinas

Paimta iš http://blaivitauta.lt/


J.Pundzius: Lietuvos visuomenės sveikatos problema Nr.1 – alkoholizmas

Jei žmonės sveikai gyventų, teisingai maitintųsi, negertų alkoholio ir nerūkytų, būtų galima išvengti 80 proc. širdies ir kraujagyslių ligų, 90 proc. diabeto, 30 proc. onkologinių susirgimų, teigiama Nacionalinės sveikatos tarybos metiniame pranešime.

„Sveikos gyvensenos problema Lietuvoje Nr. 1 – sveikatos žalojimas alkoholiu. Turime labai dideles tiek legalaus, tiek nelegalaus alkoholio suvartojimo apimtis, didėja žalingas alkoholio vartojimo paplitimas, kai geriama dideliais kiekiais. Taip pat didžiuliai tiesiogiai ir netiesiogiai alkoholio sukeltų ligų ir mirčių skaičiai. Alkoholizmas išplitęs tarp vaikų ir paauglių. Susiformavo naujas psichologinis visuotinio alkoholio vartojimo tolerancijos kompleksas, skatinantis ateities alkoholizmo plitimą Lietuvoje“, – vardijo J. Pundzius.

Skaityti straipsnį


Vaikų ir suaugusiųjų blaivintoja: mūsų smegenys užprogramuotos gerti

„Apie alkoholį mes mąstome dvejopai: arba mes gersime saikingai, tvarkingai, arba prasigersime. Apie trečią kelią – kad galima visiškai apsieiti be alkoholio – viešoje erdvėje nekalbama. Susidaro įspūdis, kad blaivus žmogus niekam nereikalingas, nes jis protingas, šviesiai mąstantis, atsakingas, todėl juo negalima manipuliuoti.

Deja, žmogaus psichika persmelkta vartotojiškumo filosofijos – „man turi viską duoti, o pats aš nelabai ką sukuriu“. Mes nuolat girdime: jei rūkysi, būsi „kietas“ (panašu, kad tai ypač paveikė mergaites – jos šiuo metu labai rūko), jei išgersi kokybiško alkoholio – būsi gurmanas. Socialinės reklamos apie alkoholio žalą nėra. Mus tik skatina kuo daugiau vartoti, o pasirinkimo asortimentas didžiulis“, – tikino T. Ščiurina.

Skaityti visą straipsnį


Karti tiesa apie alų

Alus kelia grėsmę ir moteriškumui, ir vyriškumui

Jau seniai buvo pastebėta, kad nuo spiritinių gėrimų vyrai moteriškėja, o moterys vyriškėja. Iš visų gėrimų negatyviausiai vyrų ir moterų organizmo lytinius hormonus veikia būtent alus. Vyrams vystosi moteriški požymiai, taip pat impotencija, o pas moteris grubėja balsas, charakteris, kinta veido plaukuotumas. Alų vartojančio vyro organizme vyrišką hormoną testosteroną palaipsniui pakeičia moteriškieji estrogenai. Ypatingai kinta figūra – plečiasi dubuo, riebalai kaupiasi pagal moterišką tipą – šlaunyse. Pilvo raumenys silpnėja ir atsiranda “alaus pilvas“, auga riebalų prisipildžiusios krūtys. Priversta kiekvieną dieną perpumpuoti papildomą skysčių kiekį, gaunamą su alumi, širdis ženkliai padidėja, sienelės tampa plonos ir nukarusios, o iš išorės apauga riebalais. Vystosi išeminė širdies liga ir padidėja infarkto tikimybė (išgeriantiems 6 bokalus alaus vienu metu mirtino miokardo infarkto tikimybė padidėja net 6 kartus). Fizinis krūvis vis sunkiau pakeliamas, atsiranda dusulys. Gydytojai šį sindromą vadina “alaus“ arba “Bavarijos“ širdimi. Darosi vis problematiškiau atlikti vyriškas pareigas. Vystosi impotencija, potraukį moterims keičia potraukis alkoholiui. Tuo tarpu normalioje būsenoje esantis moters organizmas pasigamina tiek estrogeno, kiek jam tuo reikia. Jei moteris geria alų ir tokiu būdu į organizmą papildomai tiekia moterišką hormoną gali padidėti jos gimda, suvešėti gimdos ir makšties audiniai, kiaušintakiuose išsiskirti papildomas išskyros ir gleivės, sutrikti mėnesinių ciklas. Dėl viso to kyla realus pavojus moters vaisingumui. Jei vyrams alaus gėrimas sumažina potraukį priešingai lyčiai, tai moterims, priešingai- padidina. Tuomet merginų lytinis potraukis toks stiprus, kad protas jau nesugeba kontroliuoti hipertrofuoto geismo.

Skaityti straipsnį


Mintys iš Prano Kutkaičio kūrybos rinkinio “Purslai“

Kario kelias
Žmonės kortuodami, šaškiuodami, lakdami birzgalus, voliodamiesi šiukšlynuose, žiūrėdami televizorienas, rydami televizorienos išskyras, sako: užmušame laiką. Ir pasididžiavimas savimi, kad jie užmuša dievų duotą laiką kaip snukio ir kanopų liga apsikrėtusį gyvulį – nurausvina jų skruostikaulius. Jie nenutuokia, kad laikas juos užmuša pirmiau, negu jie spėja jį užmušti.
KARYS NIEKADA NEUŽMUŠA LAIKO. Jis neturi laiko užmušti laiko. Jis susiliejęs su begalybe, bet niekam kitam neturi laiko, tik kario keliui.