Posts tagged “emigrantai

Emigracijos linksmybės

Purvasklaidoj vis pasitaiko informacijų apie mūsų mylimus tautiečius, pasižymėjusius emogracijoj. Kad ir štai paskutinis aptiktas straipsniukas http://www.balsas.lt/naujiena/535141/lietuviai-siurpina-anglus/1 . Aišku, iš tų minimų emigrantų “lietuvių“, nemaža dalis dažniausiai būna nelabai lietuviškomis pavardėmis, tačiau kaip bebūtų, nereikia apsimesti, kad ir mūsų tautos pažibų nemažai išemigravo svetur, daugiausia į Britanijos salas, kur lietuvių diasporos jau tampa vietiniams našta šalia kitų imigrantų, kuri beje, vis stengiasi nusiristi į kokių čigonų lygį, ir užsiima šlykščiais nusikaltimais. Žiauru, kai sava tauta taip. Negalėtum ir pykti ant tų saujelės likusių vietinių anglų, airių, kurie keikia ar keiks lietuvius, kaip ir pas mus keikiamos kai kurios nesiintegruojančios ir nusikalstama veikla užsiimančios tautos.

Pro akis nepraslysta ir faktai, kokioj stadijoj pastarajame straipsnyje tautiečiai netautiečiai savo žygdarbius atliko. Kaip ir kituose. Tačiau nieko stebėtino ar naujo, juk ir taip aišku, kas, tiksliau kokiais būdais, veda mūsų tautą prie degradacijos, jau ilgus metus…