Posts tagged “linksmybės

Alaus triūbytojų giesmelė

Bevartant 1939 metų Lietuvos laikraščius galima rasti štai tokių Lietuvos gyvenimo atspindžių. Kaip bebūtų, iš tikrųjų šį eilėraštuką galima pritaikyti ir šių laikų ištroškusiems smaguriautojams. Žodis žodin.


Pašėlkim

Kad nebūt taip liūdna, siūlome pasižiūrėti kaip pasikeitė mūsų pop scenos lygis penkiolikos metų bėgyje. Dainuška gal ir dviprasmiška, tačiau turbūt pralinksmins tiek draugą blaivininką, tiek draugą pijokėlį. ;D

Žvaigždūnai kaip matom ir tais laikais jau išmanė kultūringo gėrimo ypatumus.