Posts tagged “patriotizmas

Šalin tingumą – veik!

Raginame visus tuos, kurie norėtų prisidėti prie tikro darbo už tautiškumo prikėlimą, jungtis prie naujai kuriamos partijos. Kaip žinia, partijai reikia didelio kiekio žmonių, todėl kviečiame prisidėti bent “dėl skaičiaus“, jeigu turite svarbesnių darbų.  Laikas atsakyti į klausimą “ką aš padariau dėl Tautos išlikimo?“

LIETUVIŲ TAUTININKŲ SĄJŪDŽIO
INICIATYVINĖS GRUPĖS DEKLARACIJA
2011-02-01
Vilnius
Jungiami dorovės, tautiškumo, patriotizmo idealų;
Regėdami Tautos, Tėvynės, Valstybės krizę;
Ilgus dešimtmečius siekę suvienyti įvairias tautines jėgas;
Nuosekliai sekdami teigiamiausiais istoriniais patriotizmo pavyzdžiais Lietuvoje ir užsienyje;
Atsiliepdami į šiandieninius iššūkius, pasirengę dirbti Lietuvių Tautos ir Lietuvos Valstybės ateičiai

Steigiame lietuvišką tautinę partiją – Lietuvių Tautininkų Sąjūdį (LTS).

LTS tikslai – doras žmogus, garbinga šeima, gyvybinga Lietuvių Tauta, lietuviška Lietuvos Valstybė, darni visuomenė, sveika gamta, lietuviškos kultūros ir ekonomikos plėtra, Lietuvos teisės viršenybė, demokratijos branda, nacionalinės geopolitikos perspektyvos.

LTS uždaviniai:
Politikos, teisės, švietimo ir žiniasklaidos keliais ugdyti dorą žmogų;
Stiprinti šeimos instituciją, grįstą vyro ir moters santuoka, gerinti sąlygas gimstamumui;
Skatinti tautinę savimonę ir tautinį orumą;
Siekti socialinės darnos;
Saugoti ir globoti gamtą;
Puoselėti lietuvišką kultūrą ir ekonomiką;
Įtvirtinti Lietuvos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų viršenybę Lietuvos teritorijoje;
Plėtoti savivaldą, referendumų teises ir galimybes, įvesti prisiekusiųjų teismo instituciją, optimizuoti biurokratinį aparatą;
Remti lietuvybę etninėse žemėse;
Inicijuoti dialogus su įvairių šalių tautinėmis jėgomis, siekiant apginti tautų apsisprendimo teises bei tautinių valstybių idealus.

Įgyvendindami šiuos tikslus ir uždavinius esame pasirengę pilietinėms akcijoms, diskusijoms, rinkimams, dalyvavimui politinėse institucijose, teisės aktų iniciatyvoms, administraciniams darbams. Partinėje veikloje įsipareigojame remtis ištikimybės ir brolybės principais, virš jų iškeldami tik moralinius ir ideologinius kriterijus. Mūsų šūkis – Už lietuvišką Lietuvą!

Lietuvių Tautininkų Sąjūdžio iniciatyvinė grupė:
Simas Baskas
Ričardas Čekutis
Tadas Dapšys
Pranas Kavaliauskas
Marius Kundrotas
Julius Panka
Dalius Rupeika
Tomas Skorupskis
Skirmantas Šalučka

Netaškyk savo ptencialo, geriau prisidėk prie kovos! Reikiamą informaciją rasite svetainėje www.tautos-balsas.lt