Posts tagged “sionistai

Siono išminčių protokolai

Yra tokia konspiracinė antis, vadinama “Siono išminčių protokolais“. Tikėti ar netikėti, paliekame spręsti jums. Tačiau paskaitykite, ką juose rašo apie kliukukliuku:

(Protokolas nr. 1)
Pažiūrėkite į gyvulius, apsvaigintus spiritu, apkvailintus vynu, kurį vartoti leidžiama laisvėje. Juk neleisime, kad ir mūsiškiai iki to nusiristų. Gojų tautos sukvailėjusios nuo spiritinių gėrimų, o jų jaunimas apkvailintas klasicizmo ir ištvirkimo…
(Gojai – taip žydai vadina kitas tautas)

(Protokolas nr. 6)
Įpratinę juos gerti alkoholį, mes iš žemės išvysime visas gojų inteligentiškas jėgas…

Pagalvok apie tai.